Servicii

Servicii

  • Drept comercial și corporatist
  • Drept civil
  • Soluționarea litigiilor și a disputelor
  • Drept bancar și financiar, piețe de capital
  • Achiziții publice
  • Procedura insolvenței
  • Fuziuni și achiziții
  • Proprietate intelectuală
  • Legislația în domeniul concurenței
  • Dreptul muncii
  • Comunicații & IT
  • Energie, resurse naturale și utilități
  • Parteneriate publice-private (PPP) și inițiative de finanțări private (PFI)
  • Imobiliare și construcții
  • Mediu, Planificare & Reglementare