Modificări şi completări ale Legii nr. 11/1991 privind combaterea concurenţei neloiale

Ordonanța Guvernului nr. 12/2014, publicată la data de 6 august 2014 în Monitorul Oficial, aduce o serie de modificări și completări la Legea nr. 11/1991 privind combaterea concurenței neloiale.

Printre altele, actul normativ oferă cu titlul de exemplu acțiuni care pot fi considerate practici concurențiale neloiale:

  • denigrarea unui competitor sau a produselor/serviciilor sale, realizată prin comunicarea ori răspândirea de către o întreprindere sau reprezentantul/angajatul său de informații care nu corespund realității despre activitatea unui concurent sau despre produsele acestuia, de natură să îi lezeze interesele;
  • deturnarea clientelei unei întreprinderi de către un fost sau actual salariat/reprezentant al său ori de către orice altă persoană prin folosirea unor secrete comerciale, pentru care respectiva întreprindere a luat măsuri rezonabile de asigurare a protecției acestora și a căror dezvăluire poate dăuna intereselor acelei întreprinderi.

Faptele mai sus menționate constituie contravenții și sunt sancționate cu amendă între 5.000 lei și 50.000 lei în cazul persoanelor juridice, respectiv 1.000 lei și 5.000 lei în cazul persoanelor fizice.

Mai mult decât atât, actul normativ scoate din categoria faptelor contravenționale în materie de concurență neloială, printre altele, încheierea de contracte de tip piramidal sau atragerea salariaților unui comerciant concurent.

De asemenea, Ordonanța Guvernului stabilește și alte fapte care pot să constituie contravenții în domeniul concurenței, limitele amenzilor contravenționale și persoanele abilitate să constate aceste contravenții.